DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ

cdo_logo_pion

DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ

Odszkodowanie to świadczenie, które należy się poszkodowanemu za wyrządzenie szkody od podmiotu prawa cywilnego (np. osoby fizycznej, osoby prawnej, Skarbu Państwa), który tę szkodę wyrządził lub ponosi za nią odpowiedzialność.

Niestety trudno przewidzieć nam nieszczęśliwe nagłe zdarzenia w naszym życiu. Ich skutki można jednak nieco złagodzić poprzez uzyskanie odszkodowania powypadkowego. W społeczeństwie znany jest stereotyp, o tym, że dochodzenie swoich praw to przysłowiowa walka z wiatrakami.

Tymczasem warto wiedzieć, że przepisy stoją w tej kwestii po stronie poszkodowanego oferując mu szerokie możliwości dochodzenia swoich praw. Doradca określi, do kogo należy wystąpić o wypłatę odszkodowania, ustali również odpowiedzialny za zdarzenie podmiot oraz jego ubezpieczyciela – pod warunkiem, że takowy jest. Co bardzo ważne – pomoc w dochodzeniu odszkodowania to także informacja, jakie dokładnie świadczenia nam się należą.